ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ให้คิดเป็นขั้นตอน ตามลำดับดังนี้

  1. ให้ทำในวงเล็บก่อน จากซ้ายไปขวา
  2. เลขยกกำลังและกรณฑ์ ทำจากซ้ายไปขวา
  3. คูณกับหาร ทำจากซ้ายไปขวา
  4. บวกกับลบ ทำจากซ้ายไปขวา

      หมายเหตุ ลำดับการคิดให้คิดเริ่มจากข้อ 1-4 

                        เจอเครื่องหมายอะไรก่อน ทำก่อน  

คอมเมนต์