แจ้งข่าว ตารางสอบ Pretest ปี 2562

ตารางสอบ pretest เบื้องต้น ของแต่ละ โรงเรียนนะครับ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ใน website ของแต่ละ โรงเรียนนะครับ

สอบ pretest 62

สอบ pretest 62

สอบ pretest 62

สอบ pretest 62

สอบ pretest 62

สอบ pretest 62

 

คอมเมนต์