ครูเฟิร์ส – เจนวิทย์

ครูเฟิร์ส   ชื่อจริง เจนวิทย์  พุดสโต  จบการศึกษาจาก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา จากมหาวิทยาลัย มหิดล  เดิมรับราชการเป็นวิศวกรโยธา สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร   ก่อนจะลาออกจากราชการเพื่อบริหาร  โรงเรียนกวดวิชาเสริมความรู้จีเนียส (ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)    ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูเฟิร์ส สอน คณิต วิทย์ และฟิสิกส์  ในระดับตั้งแต่ ประถมปลาย จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย     และมีลูกศิษย์สอบเข้าทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ทั้ง ม.มหิดล   ม.จุฬาลงกรณ์   ม.เกษตร  ม.ศิลปากร  ฯลฯ  และระดับมัธยมศึกษาทั้ง  ร.ร.สวนกุหลาบ   ร.ร.สตรีวิทยา  ร.ร.โยธินฯ  ร.ร. โพธิสาร   ร.ร. จุฬาภรณ์ฯ        รร.สาธิต ม.ศิลปากร  รร.สาธิต ราชภัฎนครปฐม   รร.เบญจมราชบุรี          รร.สวนกุหลาบนนทบุรี  และโรงเรียนดังๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ฯลฯ          รวมทั้งได้โอเน็ตคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 

ครูเฟิร์สเชื่อว่าน้องๆ สามารถเก่งได้  เพียงแค่มีการแนะนำเป็นการเฉพาะของแต่ละคน   ในการเรียนส่วนตัวโดยตรงกับครูเฟิร์ส   ไม่ว่าจะทางสอนสด หรือทางระบบonline ที่ครูจะให้ทำการบ้านส่งเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหา  และonline / lived  ถามความเข้าใจของน้องๆ โดยตรง  เหมือนครูเฟิร์สถามใกล้ๆ  เผื่อจะได้ปรับวิธีคิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆ   ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่าการปล่อยให้น้องนั่งดูแต่วีดีโอ  แต่ไม่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้