เลือกหน้า

ผู้เขียน: ครูเฟิร์ส

ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และทศนิยม แบบง่าย ๆ

สรุปเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และทศนิยม แบบง่าย ๆ ลองดูกันนะครับ 100 percent...

อ่านเพิ่มเติม