เลือกหน้า

ผู้เขียน: ครูเฟิร์ส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา และชื่อคณะต่างๆ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เค้าเรียกว่ายังไงนะ ? คณะที่เราจะเลือกเรียนเค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง?...

อ่านเพิ่มเติม