เลือกหน้า

หมวดหมู่: เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว

ล่าสุด

ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ให้คิดเป็นขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ ให้ทำในวงเล็บก่อน จากซ้ายไปขวา...

ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ให้คิดเป็นขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ ให้ทำในวงเล็บก่อน จากซ้ายไปขวา...

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) แบบรวดเร็ว

เทคนิคการหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) แบบรวดเร็ว วันนี้ครูเฟิร์ส นำเทคนิคการหาเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด

วีดีโอใหม่

กำลังโหลด ...